Auteursrecht en Privacybeleid

Auteursrecht

Deze website is eigendom van: de Daniloff Productions – Fine Art Photography

Contactgegevens: Vijfwegenstraat 104-106 – 8800 Roeselare Telefoon: 051/56 60 44
E-mail: info@fotospecialist.be Ondernemingsnummer: BE 0677.396.827
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Daniloff Productions of rechthoudende derden. Alle opnames gemaakt door de fotograaf, blijven auteursrechtelijk eigendom van de Daniloff Productions. Elke vorm van reproductie, copy of ander gebruik zijn strikt verboden. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden, mits schriftelijk akkoord van de Daniloff Productions.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
de Daniloff Productions levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de Daniloff Productions de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. de Daniloff Productions kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. de Daniloff Productions geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 de Daniloff Productions kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
de Daniloff Productions verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid en GDPR

Bij de Daniloff Productions vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.fotospecialist.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van 25 mei 2018.

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopieëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is de Daniloff Productions. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht bij onze Data Protection Officer (hierna DPO) Didier de Daniloff op ons algemeen telefoonnummer of via info@fotospecialist.be

Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon, adres). Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en de Google Analytics pixel. Gegevens van onze klanten.

de Daniloff productions verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door de Daniloff Productions gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de websites fotospecialist.be worden automatisch geanonimiseerd en kan de Daniloff Productions niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig. de Daniloff Productions verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. de Daniloff Productions verzamelt ook informatie in logfiles.

Bij de Daniloff Productions staan alle gegevens op onze interne servers. Die zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd door een firewall. Van deze gegevens maken wij ook een backup. Deze backups staan niet met elkaar in verbinding en 1 ervan worden ook niet in het bedrijfsgebouw van de Daniloff Productions zelf bewaard. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd. Sommige toepassingen zoals webgallerijen en betalingssystemen worden door derde partijen voor ons  georganiseerd en zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de GDPR wetgeving en naleving.

Onder de GDPR dient de Daniloff Productions elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan de privacycommissie en alle betrokkene. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van de Daniloff Productions kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

de Daniloff Productions verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Klanten van de Daniloff Productions in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen contacteert u onze DPO.
Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we je persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens). Neem hiervoor contact op met onze DPO via telefoon of e-mail.

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website. Contactgegevens die je achterlaat (bv. bij het invullen van ons contactformulier) worden niet langer bewaard dan nodig. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Je kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen om jouw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang de Daniloff Productions bestaat.

de Daniloff Productions maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Op onze websites vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier). de Daniloff Productions heeft geen mobiele apps.

Cookies worden vaak nogal stiefmoederlijk behandeld. In de meeste gevallen vervullen ze een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden. Met onze cookies:

  • werkt onze website zoals het hoort
  • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal
  • verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van onze website
  • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

Wat onze cookies NIET doen:

  • zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies worden automatisch geanonimiseerd en zijn dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren.
  • uw data doorspelen naar derden
  • verkoopcommissies betalen

Onze cookies dienen dus de functionaliteit van onze website en verzamelen analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website. Hoe doe ik ze weg? Of toch maar toelaten? U kunt niet kiezen ze niet toe te laten, tenzij u onze website verlaat. U kunt in uw browser settings wel cookies uitschakelen in uw instellingen. Veel websites maken echter gebruik van cookies die bijvoorbeeld online betalingen veiliger maken, uw inloggegevens bijhouden, of die er voor zorgen dat een YouTube video afgespeeld kan worden. Uw toestemming De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatische geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij die informatie niet kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken.